Skip to main content
Blank LabelsCustom Labels
Home Clip Art Clip Art Image

Khủng Long Nhầm Lẫn 1 - Apatosaurus Baby 1

Clip Art Details

  • Dimensions: 1,000 x 818 pixels
  • File Size: 184 KB
  • Downloads: 221
  • Creator: 星球
  • Date Added: 9/8/2017
  • Categories/Tags: khủng long, nhầm lẫn, , dinosaur, apatosaurus, baby
  • Images From: http://openclipart.org/
  • Description: Khủng long nhầm lẫn bé em gái út thiết kế giùm cho một dự án iOS (bị hủy) tên "Thời Đại Khủng Long" và tôi tô màu cho nó. Vẽ xong 2013.07.22